همکاري و همیاري یکپارچه و عمومی مسیحیان براي کمک به پناهندگان هارتبرگ

شبکه همکاري بین پناهجویان و کارکنان داوطلب در بن – هارتبرگ

خوش آمدید به جمع ما …

شما از مناطق بحران زده جهان به آلمان آمده اید.
ازجنگ، آزار و اذیت ، قحطی و یا فشار هاي اقتصادي فرار کرده اید.
در حال حاظر در منطقه هارتبرگ- بن زندگی میکنید.
امید واریم در امنیت و عزت و با چشم انداز زندگی کنید.

ما …

مردمی از جوامع مختلف مسیحی در منطقه هارتبرگ بن هستیم.

افتخاري و داوطلبانه در این شبکه یکپارچه مسیحیان براي کمک به پناهندگان متحد شدیم، خواست ما این است که شمارا با
احترام و دوستانه استقبال کنیم .ما اعتقاد داریم که همه مردم باید مسئولیتی براي صلح ، عدالت و انسانیت در برخورد با
یکدیگر دارا باشند.ما میخواهیم اول از همه مردم از زمینه هاي مختلف فرهنگی را با هم نزدیک کنیم، زیرا که این براي همه
غنی سازیست.علاوه بر این ما میخواهیم به شما با پیشنهاداتمان در راهکار هاي خود در جامعه ما پشتیبانی کنیم .

پیشنهادات ما …

  • تماس و تنظیم جلسات
  • دسترسی به حمایت کنندگان
  • دسترسی به کلاس هاي زبان المانی
  • تنظیم کمک هاي روزمره ( لباس و مبلمان و وسایل منزل)
  • پشتیبانی کمک براي انجام کارهاي اداري
  • مراجعه به افراد حرفه اي قابل اعتماد

شما خود میتوانید فعال باشید …

  • در آماده کرده مراسم و رویداد ها یا غذا هاي محل خود را ارائه دهید.
  • کمک در میانجگري زبانی
  • ایده خود را پیشنهاد دهید ، زیرا غیر از شما هیچ کس نمیتواند کمبود پناهندگان را شناسایی و حل و فصل کند.

بیاید با ما و دیگران گفتگو تبادل نظر کنید …

Welcome-Café – Gemeindehaus der Johanniskirche, Bahnhofstraße 63, 53123 Bonn-Duisdorf

ماهیانه یکبار این جلسات و ملاقات براي پناهندان و افراد محلی صورت میگیرد. با صرف چاي و شیرینی و قهوه با بقیه به
OEFH گفتگو میپردازید، براي کودکان امکانات بازي و کا ردستی موجود است. در این ملاقات هام میتوانید از امکانات
اطلاعات کسب کنید و براي حل مشکلات روزمره خود با مسئولین به گفتگو بپردازید.

زمان: 22.01 و 12.02 و 19.03 و 30.04 و 21.05 و 25.06

Cafe Nachbarschaft, Montags 16.00 – 18.00 Uhr im Gemeindezentrum der Matthäikirche, Gutenbergstr. 10, Bonn-Duisdorf

دراین محل همسایگان از سراسر جهان با صرف قهوه و شیرینی با هم تبادل نظر میکنند.
کتابخانه بعد از ظهر امکانات زبان و مطالعه ارائه میدهد.
همگی قلبا دعوت به شرکت میشوید.

Internationale Frauenrunde im Nachbarschaftszentrum Brüser Berg, Fahrenheitstraße 49, Bonn-Brüser Berg

زنان آلمانی و خارجی از سراسر جهان دعوت به بحث و تبادل نظر میشوند، کسی که خانه اش را ترك کرده احساس غربت و
تنهایی میکند، با وجود تفاوت هاي فرهنگی، شباهت هاي مشترکی وجود دارد در یک فضاي صمیمانه وآرام میخواهیم کشور
ها و فرهنگ هاي دیگر را بشناسیم و مسایل مشترك را کشف و در باره آن بحث کرده و دوست و آشنا شویم.

زمان: 06.01 ,20.01 , 03.02 , 17.02
جمعه ها از ساعت 15.30 تا 17.00

اگر سوال و یا پرشسی دارید با تماس بگیرید. لینک آدرس تماس …

Integrationspreis 2016 für OeFH
Integrationspreis 2016 für OeFH

Social Media Follow

Ökumenische Flüchtlingshilfe Hardtberg (OeFH)

Förderer

KOMM-AN NRW

KOMM-AN NRWErstellt aus Mitteln des Programmes "KOMM-AN
NRW
" des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe.

Share This